Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/C9A7C42C-B297-4CF1-C6FF-EA613D474996.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/0F6742F7-0244-2DF4-91E2-E810A27FF766.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/1F56EB79-B4A2-C86D-BA6D-A21EDAE22505.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/21CB0926-0176-12B3-077F-9CE3FD220DA2.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/36E72F3A-3630-E4AB-0EB0-D787A59CBAA1.swf): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل
 

بیمه اتومبیل

بیمه آسیا نماینگی محمدی

در کشور ما اتومبیل بیشترین نقش را در مسافرت های درون شهری و میان شهری به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استانداردهای مطلوب و همچنین وجود نارسایی های دیگر در امور مربوط به رانندگی ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسیار بالایی از تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی رو به رو شویم. شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش های خود را در سه بخش به هموطنان عزیز عرضه می کند.
بطور کلی بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می باشد .


بیمه های اتومبیل به سه گروه تقسیم میشو ند:

۱-بیمه شخص ثالث (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) :

بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.
بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های مسئولیت است و با آنکه بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما بنا به قانون مصوب ۱۳۴۷/۹/۲۹ و برای هماهنگی با سیستمهای حمایتی در جهان ، این بیمه اجباری شد .
این بیمه نامه با تعهدات متفاوت برای جبران خسارتهای مالی و جانی صادر می‌شود لذا توصیه می‌گردد تعهدات این بیمه با در نظر گرفتن رشد و افزایش دیه در سالهای آتی خریداری گردد.

بیمه شخص ثالث ( خسارت مالی ) :
الف – حسب مصوبات قانونی در صورتیکه میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ارائه گزارش مقامات انتظامی الزامی نمی باشد و طرفین حادثه می توانند با هر دو وسیله به همراه بیمه نامه ها ، کارت شناسایی وسائط نقلیه ، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه اسیا جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند . ( در این شرایط بیمه نامه های طرفین در زمان حادثه می بایست معتبر و متوالی باشد )
ب – در صورتیکه میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده از سوی مبادی ذیربط باشد بایستی گزارشات مقامات انتظامی تهیه گردد و وسیله نقلیه زیاندیده جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه تا خسارت وارده بررسی و پرداخت گردد .
بیمه شخص ثالث ( خسارت منجر به جرح یا فوت ) :
الف – در صورتی که مصدوم بعد از تصادف فوت نماید و از این امر  اطمینان حاصل نمودید صحنه حادثه را تغییر ندهید و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
ب –  در صورتیکه مصدوم در اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه هستید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
توجه : مبالغی که از سوی شما جهت کسب رضایت مصدوم پرداخت گردد از شرکت بیمه قابل استرداد نمی باشد .
ج – در صورتیکه مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه نیستید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید .


۲-بیمه حوادث سرنشین :

بیمه نامه حوادث راننده که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ارائه می گردد ، یکی از پوششهای بیمه ای است که برای راننده مسبب حادثه وسایل نقلیه آرامش خاطر را به ارمغان می آورد . در این بیمه نامه ، بیمه گر متعهد می شود ، غرامت فوت ، نقص عضو مربوط به راننده مقصر را که ناشی از وقوع حوادث رانندگی دچار آسیب گردیده است را در چهار چوب قوانین جاری ، حداکثر تا سرمایه مندرج در بیمه نامه در چهارچوب آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار دهد .

جهت محاسبه حق بیمه،بیمه نامه شخص ثالث تمامی وسائط نقلیه با تعهدات مختلف  اینجا کلیک نمائید.

۳-بیمه بدنه

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .
علاوه بر پوشش های    فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود :
۱- پوشش سرقت قطعات وسایل نقلیه سواری با مورد استفاده غیر عمومی و غیر کرایه :
   قطعات اصلی و لوازم منصوبه بیمه شده بدون سرقت وسیله نقلیه با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش سرقت قطعات قرار می گیرد .
  • بیمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامی مبنی بر چگونگی وقوع حادثه را ارائه نماید .
  • تعهد بیمه گر در مورد سرقت قطعات اصلی و وسایل اضافی منصوبه محدود به  ۵  درصد ارزش وسیله نقلیه و حداکثر  تا  ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰  ریال در  طول سال بیمه ای می باشد .
  • تعهد بیمه گر برای سرقت هر یک از وسایل اضافی منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بیمه گر و پس از بازدید اولیه مجدد و دریافت حق بیمه متعلقه امکان پذیر می باشد .
  • فرانشیز این پوشش ۲۰ % مبلغ خسارت می باشد .
۲. پوشش هزینه ایاب و ذهاب جهت خودرو های سواری :
در صورت عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از خطرات اصلی موضوع بیمه ( به استثناء سرقت ) باشد با پرداخت حق بیمه اضافی ، روزانه مبلغ مشخصی برای مدت معین به بیمه گذار پرداخت می شود .
  • حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو های سواری تحت این پوشش اضافی ، روزانه معادل ۰۰۰ر۵۰ ریال  خواهد بود  و مدت آن از ۳۰ روز در سال بیمه ای پس از کسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشیز تجاوز نخواهد کرد .
۳. پوشش هزینه توقف جهت خودرو های بارکش و اتوکار :
  این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت جبران زیانهای ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده در زمانیکه از محل یکی از خسارتهای مشمول تعهد بیمه گر دچار آسیب شده  و غیر قابل استفاده  باشد مطابق شرایط زیر ارائه می گردد .
  • هزینه توقف بارکش
–  با ظرفیت بار پذیری حداکثر دو تن ، روزانه معادل یک صد  هزار ریال  وحداکثر سی  روز با کسر دو  روز فرانشیز .
– با ظرفیت بار پذیری حداکثرپنج تن ،  روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
– با ظرفیت بار پذیری بیش از پنج تن  حداکثر تا ده تن ،  روزانه معادل دویست و پنجاه هزار ریال  وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
– –    با ظرفیت بار پذیری بیش از ده تن ( کامیون و تریلر ) ،  روزانه معادل  دویست و پنجاه  هزار ریال  وحداکثر چهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
  • هزینه توقف اتوکار
– با ظرفیت سرنشین حداکثر بیست وشش نفر ، روزانه معادل یکصد و بیست هزار ریال  وحداکثرچهل وپنج روز با کسر سه روز فرانشیز
– با ظرفیت سرنشین بیش از بیست وشش نفر ،  روزانه معادل  دویست و پنجاه  هزار ریال  وحداکثرچهل وپنج روزبا کسر سه روز فرانشیز
  • – پوشش نوسانات قیمت
 جهت انواع وسائل نقلیه (به استثنائ موتورسیکلت ) با پرداخت حق بیمه اضافی امکان ارائه پوشش اضافی نوسانات قیمت حداکثر تا سقف ۲۰ % مازاد بر سرمایه بیمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده ۱۰  قانون بیمه ) می گردد .
۵- پوشش بلایای طبیعی
  از طریق این پوشش اضافی می توان خسارت ناشی از خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله را تحت پوشش قرارداد
۶- پوشش ناشی از اسید پاشی و مواد شیمیائی
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی وسیله نقلیه بیمه شده در مقابل خسارتهای ناشی از اسید و مواد شیمیائی امکان پذیر می باشد .
۷- پوشش حذف استهلاک
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امکان پذیر می باشد
•  این پوشش شامل استهلاک مربوط به باطری و لاستیکها نمی باشد .
۸. حذف فرانشیز
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امکان پذیر می باشد
  • این پوشش فقط شامل خطرات اصلی بجز سرقت کلی ، سرقت جزئی و خسارت کلی می باشد
  • این پوشش شامل خسارت ناشی از پوشش های اضافی بیمه نامه بدنه و فرانشیز گواهینامه نمی باشد
۹. پوشش شکست شیشه به تنهائی
در این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه بیمه شده  به استثناء موتورسیکلت در مقابل خسارت شکست شیشه به تنهائی و بدون برخورد شیئی خارجی و به عللی غیر از خطرات اصلی تحت پوشش قرار می گیرد .
۱۰. پوشش ترانزیت
از طریق این پوشش و با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در صورت وقوع خسارت ناشی از خطرات بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرد
* این پوشش شامل سرقت کلی و سرقت قطعات در خارج از مرزهای ایران نمی باشد  .
۱۱- بیمه حوادث شخصی :

با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد .

فرانشیز
بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود . این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است .
• فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به استثناء موتور سیکلت ها )
۱- خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۰۰۰ر۵۰۰  ریال
۲- خسارت دوم ۲   برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
۳- خسارت سوم  ۳ برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳  سال و یا سن راننده کمتر از ۲۵  سال می باشد ۱۰  درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد .
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل ۲۰ درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به جز سرقت ) ۱۰ درصد مبلغ خسارت
* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد ۵۰%  فراننشیز خسارت اول خواهد بود .
پیوست ها :

نرخ تخفیف عدم خسارت
درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.
سال های بیمه ای        درصد تخفیفات
سال دوم بیمه ای                ۲۵%
سال سوم بیمه ای              ۳۵%
سال چهارم بیمه ای             ۴۵%
سال پنجم بیمه ای به بالا     ۶۰%
پرداخت نقدی                      ۱۰%
تخفیف صفر کیلومتر            ۲۰ %
تخفیف های مناسبتی        ۱۰ %

جهت محاسبه حق بیمه، بیمه نامه بدنه تمامی وسائط نقلیه با پوشش های مختلف اینجا کلیک نمائید.

بیمه آسیا نمایندگی محمدی
بیش از نیم قرن تجربه پشتوانه بزرگ بیمه آسیانظرات بینندگان


نويسنده ديدگاه :
ناشناس ۱۳۹۰-۱-۲۰

سلام برادر گرامی
اینجانب یکی از بیمه گذاران نمایندگی شما میباشم . از خدمات بیمه آسیا راضی بوده و هستم واز خداوند متعال برای شما توفیق روز افزون و موفقیت درکارهایتان را آرزومندم


نويسنده ديدگاه :
Nick ۱۳۹۰-۱۰-۱۵

سلام
سایت جامع و کاملی دارین از خداوند متعال برای شما توفیق روز افزون و موفقیت درکارهایتان راخواستارم.

ارسال یک پاسخ

 

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/03FC76F5-206B-141C-6409-0E65312595CD.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/22D1C604-F813-1CDA-B969-ACE29CE1FC5D.swf): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/B6D70FE9-2FC3-3BF3-FB25-C9B7DABE612B.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/4391826D-8D42-197D-902B-2EAFC280CAC3.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
بیمه اتومبیل