گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
 

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) بیمه آسیا به مدت یک سال تمدید شد.

علی نصیری‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیرعامل بیمه آسیا و نماینده مدیرعامل در سیستم مدیریت کیفیت با اعلام این خبر گفت: با انجام ممیزی مراقبتی سالانه بیمه آسیا در روزهای پنجم و ششم شهریور ماه سال جاری، توسط سرممیزین شرکت مرزبان کیفیت (نماینده رسمی شرکت IMQ ایتالیا) در مدیریت‌های فنی و پشتیبانی بیمه آسیا، این گواهینامه به مدت یک سال دیگر تمدید شد.
علی نصیری‌پور افزود: ممیزین خارجی نقاط مثبت سیستم را اتخاذ رویکرد استراتژیک و متدولوژی سازمان در جهت تدوین اهداف و برنامه‌های عملیاتی ارزیابی نمود ه وبا ارائه توصیه‌هایی در جهت ارتقاء مدیریت کیفیت و رفع موارد عدم انطباق، مجوز تمدید سیستم را به مدت یک سال دیگر صادر نمودند.
وی در ادامه گفت: قبل از انجام ممیزی مراقبتی سالانه، اقدامات وسیعی در جهت حفظ، نگهداری و توسعه سیستم مدیریت کیفیت در بخش خسارت انجام شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیرعامل بیمه آسیا انجام روش‌های خودکنترلی را بخش مهمی در حفظ و ارتقاء نظام مدیریت کیفیت بیمه آسیا دانست و گفت: این خودکنترلی‌ها با ارائه گزارش عملکرد به هیئت‌مدیره و مدیریت ارشد و نیز اخذ راهنمایی‌های لازم به طور پیوسته در بیمه آسیا انجام می‌شود.

بیش از نیم قرن تجربه پشتوانه بزرگ بیمه آسیا

بیمه آسیا نماینگی محمدی
نظرات بینندگان


نويسنده ديدگاه :
Don ۱۳۹۰-۱۱-۲۵

I found just what I was needed, and it was enetratniing!

ارسال یک پاسخ

 
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بیمه آسیا تمدید شد