سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
 

سنگ قبر یک عشق ماشین!

ایرانتو: دوستان و خانواده Steve Marsh که در سن ۵۱ سالگی درگذشته، تصمیم گرفتند به یاد او، یک دستگاه بی ام و اسپرت مشکی رنگ با پلاک Steve1 را بر روی سنگ قبر او بگذارند.چنین کاری برای اولین بار و با کسب مجوز از مسئولان قبرستان انجام شده است.|


نظرات بینندگان


ارسال یک پاسخ

 
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!
سنگ قبر یک عشق ماشین!