نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
 

نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز

نرخ دیه در ماه های عادی و حرام در ۱۷ سال گذشته، برحسب ریال

بیمه آسیا نمایندگی محمدی

همچنین نرخ دیه سال ۹۲با ۲۰.۶ درصد افزایش برای ماه‌های عادی ۱۱۴ میلیون و برای ماه‌های حرام ۱۵۲ میلیون تومان تعیین گردید.

asia insurance

 همیشه همراه شما هستیم ـ بیمه آسیا نمایندگی محمدی
نظرات بینندگان


نويسنده ديدگاه :
شرط سلامت فقط احتیاط است ۱۳۹۲-۴-۲۶

شرط سلامت فقط احتیاط است


نويسنده ديدگاه :
ک ۱۳۹۲-۷-۱۷

درود بر تو

ارسال یک پاسخ

 
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز
نرخ دیه در ماه های عادی و حرام از سال۷۴تا به امروز