روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
 

روش عجیب تست ترمز کامیون!

این کامیون برای تست کردن قدرت سیستم ترمز باید با سرعت به سمت اتومبیل سواری حرکت کرده و فقط چند سانتی متر مانده به برخورد ترمز کند تا قدرت ترمز آن ثابت شود. حالا فرض کنید بنابه هر علتی سیستم ترمز خوب کار نکند! چه بلایی سر اتومبیل جلویی می آید.

تا بارگزاری کامل تصویر شکیبا باشید

 تست ترمز کامیون!

asia insurance

 همیشه همراه شما هستیم ـ بیمه آسیا نمایندگی محمدی
نظرات بینندگان


ارسال یک پاسخ

 
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!
روش عجیب تست ترمز کامیون!