Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/C9A7C42C-B297-4CF1-C6FF-EA613D474996.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/0F6742F7-0244-2DF4-91E2-E810A27FF766.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/1F56EB79-B4A2-C86D-BA6D-A21EDAE22505.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/21CB0926-0176-12B3-077F-9CE3FD220DA2.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/36E72F3A-3630-E4AB-0EB0-D787A59CBAA1.swf): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست
 

راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

 راهبرد بیمه آسیا در سال1395تداوم موفقیت ها ست

تداوم موفقیت ها در حوزه های فنی، مالی و پرسنلی ،راهبرد بیمه آسیا در سال ۱۳۹۵ است.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا،دکتر کاردگر ،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در ویژه برنامه دید و بازدید نوروزی کارکنان با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری ،گفت:مهم ترین راهبرد بیمه آسیا در سال ۱۳۹۵ تداوم روند موفقیت ها در حوزه های فنی،مالی و پرسنلی است و امیدواریم با تلاش و همت خانواده بزرگ بیمه آسیا جایگاه شایسته بیمه آسیا در صنعت بیمه کشور را حفظ و در جهت تداوم این موفقیت ها اقدام کنیم.
مدیر عامل بیمه آسیا ضمن اظهار خشنودی از حضور ۳۰ماهه خود در بیمه آسیا اظهار داشت: با همدلی و همزبانی کارکنان بیمه آسیا و شبکه فروش توانسته ایم در رشدوترکیب پرتفو، افزایش ذخیره ریاضی،افزایش نسبت کل ذخیره به فروش،پرداخت به روز خسارت و معوقات و افزایش سپرد ه های بانکی ،موفقیت های چشمگیری را بدست آوریم.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با تاکید بر ارزیابی مثبت مراجع ناظر از روند رو به رشد بیمه آسیا و کسب رتبه اول درگروه موسسات بیمه ای صد شرکت برتر کشور برای دومین سال متوالی ،بیان داشت : در حال حاضر بیمه آسیا در حوزه های فنی ،مالی و پرسنلی از وضعیت مناسبی برخوردار است و تحقق این مهم جز با بهره مندی از فرصت ها ورفع مشکلات امکان پذیر نبوده است.
دکترکاردگر با تصریح تداوم نظارت و کنترل و وصول مطالبات در سال جدید،گفت : نظارت و کنترل در دو حوزه صدور و پرداخت خسارت بیش از پیش و با قدرت و توان بیشتر در جهت تبیین توانمندی های بیمه آسیا ادامه خواهد یافت.

بیمه آسیا نمایندگی محمدی
بیش از نیم قرن تجربه پشتوانه بزرگ بیمه آسیا


|


نظرات بینندگان


ارسال یک پاسخ

 

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/03FC76F5-206B-141C-6409-0E65312595CD.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/22D1C604-F813-1CDA-B969-ACE29CE1FC5D.swf): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/B6D70FE9-2FC3-3BF3-FB25-C9B7DABE612B.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست

Warning: getimagesize(http://azarasia.com/wp-content/plugins/FAdvertisement/images/4391826D-8D42-197D-902B-2EAFC280CAC3.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 341

Warning: Division by zero in /home/azarasia/domains/azarasia.com/public_html/wp-content/plugins/FAdvertisement/EncryptThis.php on line 342
راهبرد بیمه آسیا در سال۱۳۹۵تداوم موفقیت ها ست