تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
 

تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۶ بیمه آسیا را بر اساس ارقام صورت های مالی ۱۳۹۵ تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (شماره ۶۹) و براساس صورت های مالی سال۱۳۹۵، سطح یک توانگری مالی سال ۱۳۹۶ بیمه آسیا را تاییدکرده است.نظرات بینندگان


ارسال یک پاسخ

 
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا
تایید سطح یک توانگری مالی بیمه آسیا